• product-bg
  • product-bg

தொடர்ச்சியான மேல்நிலை ரெயில் ஷாட் குண்டு வெடிப்பு இயந்திரம்

  • Continuous Overhead Rail Shot Blast Machines

    தொடர்ச்சியான மேல்நிலை ரெயில் ஷாட் குண்டு வெடிப்பு இயந்திரங்கள்

    மேல்நிலை ரயில் ஷாட்-குண்டு வெடிப்பு இயந்திரங்கள்பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது. வேலை துண்டுகள் கைமுறையாக தொங்கவிடப்படுகின்றன அல்லது கீழே வைக்கப்படுகின்றன. சுழற்சி திசையை மாற்றுவதன் மூலமும், விசையாழிகளுக்கு முன்னால் உள்ள ஹேங்கர்களை ஊசலாடுவதன் மூலமும் வெடிக்கும் செயல்முறையை ஒரு சிறந்த வழியில் செயல்படுத்த முடியும்.