• product-bg
  • product-bg

தொடர்ச்சியான மேல்நிலை ரயில் ஷாட் குண்டு வெடிப்பு இயந்திரம்

  • Continuous Overhead Rail Shot Blast Machines

    தொடர்ச்சியான மேல்நிலை ரயில் ஷாட் குண்டு வெடிப்பு இயந்திரங்கள்

    மேல்நிலை ரயில் ஷாட்-வெடிப்பு இயந்திரங்கள்பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது.வேலைத் துண்டுகள் கைமுறையாக தொங்கவிடப்படுகின்றன அல்லது கீழே போடப்படுகின்றன.சுழலும் திசையை மாற்றுவதன் மூலமும், விசையாழிகளுக்கு முன்னால் உள்ள ஹேங்கர்களின் ஊசலாட்டத்தின் மூலமும் வெடிப்பு செயல்முறையை சிறந்த முறையில் செயல்படுத்த முடியும்.